Wyniki prac

Publikacje

 1. Iwona Pełech, Robert Pełech, Urszula Narkiewicz, Dariusz Moszyński, Anna Jędrzejewska, Bartłomiej Witkowski, Chlorination of carbon nanotubes obtained on the different metal catalysts, Journal of Nanomaterials, Volume 2013 (2013) 9pages.  
 2. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Anna Jędrzejewska, Preparation and characterization of multi-walled carbon nanotubes grown on transition metal catalysts, Polish Journal of Chemical Technology 16, 1 (2014) 117-122.

Zgłoszenia patentowe

 1. P.405066, Sposób funkcjonalizacji nanorurek węglowych, Iwona Pełech, Robert Pełech, Anna Jędrzejewska, Dariusz Moszyński; data zgłoszenia 14. 08. 2013r.
 2. P.405066, Sposób wprowadzania grup aminowych na powierzchnie nanorurek węglowych, Robert Pełech, Iwona Pełech, Anna Jędrzejewska; data zgłoszenia 12. 02. 2014r.
 3. P.408069, Kompozyt na bazie poli (tereftalanu butylenu) i modyfikowanych nanorurek węglowych oraz sposób otrzymywania kompozytu na bazie poli (tereftalanu butylenu) i modyfikowanych nanorurek węglowych, Iwona Pełech, Robert Pełech, Agnieszka Piegat, Anna Jędrzejewska; data zgłoszenia 30. 04. 2014r. 
 4. P.408070, Kompozyt na bazie poliamidu 12 i modyfikowanych nanorurek węglowych oraz sposób otrzymywania kompozytu na bazie poliamidu 12 i modyfikowanych nanorurek węglowych, Iwona Pełech, Magdalena Kwiatkowska, Robert Pełech, Anna Jędrzejewska; data zgłoszenia 30. 04. 2014r. 

Konferencje

 1. Iwona Pełech, Anna Jędrzejewska, Dariusz Moszyński, Robert Pełech, Chlorination metod for purification and functionalization of multi-walled carbon nanotubes, VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12 lipca 2013, Szczecin, Polska.
 2. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Anna Jędrzejewska, Agnieszka Wasylów, Robert Pełech, The use of microwave-assisted acid digestion metod for the modification of multi walled carbon nanotubes, VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12 lipca 2013, Szczecin, Polska.
 3. Urszula Narkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Anna Jędrzejewska, Iwona Pełech, Preparation and characterization of multi-walled carbon nanotubes obtained on the transition metal catalysts, VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12 lipca 2013, Szczecin, Polska.
 4. Urszula Narkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Anna Jędrzejewska, Iwona Pełech, Removal of metal particles from carbon nanotubes using conventional and microwave metod, VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12 lipca 2013, Szczecin, Polska.
 5. Iwona Pełech, Anna Jędrzejewska, Agnieszka Kaczmarek, Urszula Narkiewicz, Different ways to remove iron, cobalt and iron-cobalt catalysts form CNTs, Joint Conference on Advanced Materials, The 10th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’13, The 12th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, 8-12 September 2013, Poros Island, Greece.
 6. Iwona Pełech, Anna Jędrzejewska, Dariusz Moszyński, Robert Pełech, Double effect of CNTs chlorination – syrface functionalization and catalyst removal, Joint Conference on Advanced Materials, The 10th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’13, The 12th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, 8-12 September 2013, Poros Island, Greece.
 7. Iwona Pełech, Urszula Narkiewicz, Anna Jędrzejewska, Dariusz Moszyński, Robert Pełech, Influence of experimental conditions on purification and surface modification of CNTs during microwave assisted acid digestion method, Joint Conference on Advanced Materials, The 10th Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’13, The 12th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, 8-12 September 2013, Poros Island, Greece.
 8. Agnieszka Kaczmarek, Urszula Narkiewicz, Robert Pełech, Iwona Pełech, Funkcjonalizacja nanorurek węglowych metodą chlorowania, Dokonania Naukowe Doktorantów II – DND, 12. 04. 2014, Kraków, Polska.
 9. Agnieszka Kaczmarek, Urszula Narkiewicz, Iwona Pełech, Oczyszczanie wielościennych nanorurek węglowych w reaktorze mikrofalowym, Konferencja Młodych Naukowców, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, VI edycja, 25-27. 04. 2014, Gdańsk, Polska.

Projekt finansowany przez

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem